Yangın Söndürme Sistemleri
  StatX:
  Çalışma Esası:
 

Potasyum Tabanlı Aeresollerin geçmişi bu sektör bazında aslında yeni değildir . Zamanında Sovyetler Birliğinin Soyuz projesi kapsamında geliştirdiği bir üründür . Normalde basınçsız halde bekleyen söndürücü bir aktivatör tarafından reaksiyona sokularak aeresol üretimi sağlanır.Esas olarak basınçlı kap gerektirmemesi ve çok küçük miktarlarla oldukça başarılı bir şekilde büyük hacimleri söndürebilmesi nedeni ile Soyuz Projelerinde yer almış ve daha sonra ticari uygulamalara kaymıştır.

Şu anda Piyasada bulunan ürünler ya  orijinal Soyuz Projesinde kullanılan sistemin know-how alınarak üretilmiş hali yada bundan geliştirilmiş ileri versiyonlarıdır.

Esas itibari ile bu aeresoller Yanma Zincirini Yakıt tarafında kırarak söndürme işlevini yerine getirirler , Potasyum tabanlı aeresoller bu yönleri ile Halon’a en yakın alternatiftir . ( Bkz şekil-1)

Şekil 1 de gösterildiği gibi ; yanma olayının meydana gelmesi için 3 girdi gerekmektedir

  • yakıt
  • Oksijen
  • Isı

Bunlardan birinin etkisiz hale getirilmesi yanma zincirini kırmakta ve yanma sona ermektedir.  CO2 ,Argon, Nitrojen gibi inert gazlar Oksijen konsantrasyonunu etkileyerek , HFC 227ea , FM200, FE25 gibi gazlar termal dekompozisyon ile, Halon, Potasyum tabanlı aeresol  gibi bazı söndürücüler ile yakıtların yanma kabiliyetini etkileyerek yanma zincirini kırmaktadırlar.

Yanma olayının oluşması ve yayılması için gerekli olan maddeler O , OH , H dir. Bunlara yangın üreten radikaller yada “ Serbest Radikal” ler denmektedir. Potasyum Tabanlı Söndürücülerde Potasyum radikalleri (K) esas olarak bu serbest radikalleri etkilemektedir :

K + OH  =  KOH

KOH + H  =  K + H2O

   
   
Giriş
Çalışma Esası
Belirgin Özellikleri
Nerelerde Kullanılabilirler
Onay Durumu
Yapısı
Karşılaştırma Tablosu
Broşürler
Korsis Limited Şti. © 2008