LPS
  LPS ( LOCAL POSITION SYSTEM - BÖLGESEL YER BELİRLEME ) TABANLI GÜVENLİK SİSTEMLERİ
  DEMİRBAŞ VE BEBEK GÜVENLİĞİ
  Bölgesel yer belirleme sistemi nedir ? :
 

Hepimizin GPS (Global Positioning System –Küresel Yer Belirleme Sistemi) hakkında bir fikri vardır. Birçok uydu yardımı ile bulunulan noktanın yerküre üzerindeki pozisyonunu veren sistemlerdir . GPS küresel anlamda temel bir sistem olup üzerine değişik yazılımlar giydirilmek sureti ile sayısız yararlı uygulamalar üretilmektedir.

LPS Sistemleri tesis, bina , liman,havaalanı gibi göreceli dar mekanlar için düşünülmüş benzer yer belirleme sistemleridir . Kullanılan teknoloji GPS den bir miktar farklıdır , burada kullanılan tag denilen ve pozisyonunu bilmek istediğimiz birimler aktifdir ve sabit okuyuculara sürekli bilgi gönderirler. Bu birimler içinde birkaç yılda bir değiştirilmesi gereken piller vardır.
  LPS sistemi etki alanları  içinde bulunan tag’lerin o mekan içinde pozisyonunu sürekli takip ederek veri üretirler , bu veriler yardımı ile
  • Ne/Kim
  • Ne zaman
  • Nerede
Sorularına cevap bulunabilir. LPS sistemi evrensel bir sistem olup bu altyapı üzerine çeşitli yazılımlar giydirilerek çeşitli uygulamalar geliştirilmektedir. Örneğin:
  • Belirli bir bölge içinde kalması gereken değerli taşınabilirlerin takibi ve bunların tanımlanan otorize bölgeden ayrılması girişiminin alarm olarak değerlendirilmesi
  • Yerinden kımıldamaması gereken değerli objelerin takibi
  • Belirli otorize insanlarla belirli objelerin hareketinin temini (eskort özelliği)
  • İnsan ve/veya Objelerin o an yerinin tespiti (Kim/Ne Nerede)
  • Geçmişe yönelik veriler alma ( Kim/Ne nerelerde idi ? Hangi mekanlardan geçti?)
  • Şu an Veya geçmişde bir an belirli bir mekanda kimler vardı ve bu mekan içinde hangi pozisyonda idiler.
  • Call Forwarding-Çağrı Yönlendirme  (büyük bir tesisde arananın dahili numarası çevrildiğinde o numara değil de aranılanın o an bulunduğu yerdeki telefonun çalması özelliği)gibi ve benzeri sayısız uygulama üretilebilir.
   
Giriş
Teknoloji
Bebek Güvenliği
Taşınabilir PC ve Benzeri Cihazların Güvenliği
Digital Video Recorder (CCTV) Entegrasyonu
 
Korsis Limited Şti. © 2008