Kartlı Geçiş Sistemleri
 

APOLLO INTELLIGENT SECURTY SOLUTIONS

  APOLLO SECURITY STSTEMS ABD  Newport Beach’de yerleşik hemen hemen dünyanın her bölgesinde organizasyonu bulunan bir Kartlı Geçiş ve Güvenlik Yönetimi Sistemi üreticisidir. Bugün dünyada 70’in üzerinde ülkede sistemleri çalışmaktadır.
   
  Kullandığı sistem mimarileri açısından gerek 1-2 okuyucu kapasiteli küçük sistemlerde, gerekse 300-500 okuyuculu büyük ve geniş alana yayılmış sistemlerde oldukça başarılı performans göstermektedir. APOLLO’nun “Downloadable Reader Interface“ leri okuyucu ana birimi olmasından öte tüm sistemin veri tabanını da bünyesinde bulunduran bir kontrol ünitesi niteliğindedir.
   
  Bu nitelik büyük sistemlerde ciddi rahatlık sağlamaktadır. Özellikle IP tabanlı veya kablosuz altyapıda kullanılmak zorunda olunan sistemlerde AIM4SL, AIM2SL gibi okuyucu arayüzleri neredeyse vazgeçilmez bir kolaylık sunmaktadır. Bu arabirimler offline durumunda da kesintisiz çalışmayı sürdürmekte tüm kararları lokal olarak verebilmekte 7000 civarı işlemi kaydedebilmektedir.
   
  KORSİS LTD. AAN100, AAN32 gibi ana kontrol üniteleri ve AIM4SL okyucu ara yüzleri ile 250 okuyucu ve kablosuz altyapı ile son derece zorlu petrol tesislerinde oldukça başarılı sonuçlar almıştır.
   
  APOLLO yeni LYRIX isimli güvenlik yönetimi yazılımı ile farklı amaç ve markalı tüm sistemleri kucaklayan ortak bir platform yaratmıştır. Böylelikle Güvenlik/Kartlı Geçiş/Yangın Algılama/CCTV Sistemleri tek ekrandan ve Grafik ara yüzle entegre edilebilmektedir. Üstelik bu sistemlerin belirli marka ve model olması gerekmemektedir.
 

APACS

   
Giriş
Broşürler
 
Korsis Limited Şti. © 2008